Search results for "China"
Full HDMarshall

Marshall

Marshall
Full HD
IMDb: 7.2
118 min

Country: 
Full HDMission: Impossible III (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 3)

Mission: Impossible III (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 3)

Mission: Impossible III (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 3)
Full HD
IMDb: 6.9
126 min

Country: 
Full HDMission: Impossible – Rogue Nation (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5: Quốc Gia Bí Ẩn)

Mission: Impossible – Rogue Nation (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5: Quốc Gia Bí Ẩn)

Mission: Impossible – Rogue Nation (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5: Quốc Gia Bí Ẩn)
Full HD
IMDb: 7.4
131 min

Country: 
Full HDThe Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)

The Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)

The Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)
Full HD
IMDb: 5.5
114 min

Country: 
Full HDDeepwater Horizon (Thảm Họa Giàn Khoan)

Deepwater Horizon (Thảm Họa Giàn Khoan)

Deepwater Horizon (Thảm Họa Giàn Khoan)
Full HD
IMDb: 7.1
107 min

Country: 
Full HDTransformers: Age of Extinction (Robot Đại Chiến 4: Kỷ Nguyên Huỷ Diệt)

Transformers: Age of Extinction (Robot Đại Chiến 4: Kỷ Nguyên Huỷ Diệt)

Transformers: Age of Extinction (Robot Đại Chiến 4: Kỷ Nguyên Huỷ Diệt)
Full HD
IMDb: 5.6
165 min

Country: 
Full HDThe Flowers of War (Kim Lăng Thập Tam Thoa)

The Flowers of War (Kim Lăng Thập Tam Thoa)

The Flowers of War (Kim Lăng Thập Tam Thoa)
Full HD
IMDb: 7.6
146 min

Country: 
Full HDI Kill Giants (Giết Người Khổng Lồ)

I Kill Giants (Giết Người Khổng Lồ)

I Kill Giants (Giết Người Khổng Lồ)
Full HD
IMDb: 6.2
106 min

Country: 
Full HDEscape Plan 2: Hades (Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục)

Escape Plan 2: Hades (Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục)

Escape Plan 2: Hades (Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục)
Full HD
IMDb: 3.8
96 min

Country: 
Full HDGhostland ( Vùng Đất Ma Quái)

Ghostland ( Vùng Đất Ma Quái)

Ghostland ( Vùng Đất Ma Quái)
Full HD
IMDb: 6.4
91 min

Country: 
Full HDEscape Plan 2: Hades (Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục)

Escape Plan 2: Hades (Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục)

Escape Plan 2: Hades (Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục)
Full HD
IMDb: 3.8
96 min

Country: 
Full HDThe Expendables 2 (Biệt Đội Đánh Thuê 2)

The Expendables 2 (Biệt Đội Đánh Thuê 2)

The Expendables 2 (Biệt Đội Đánh Thuê 2)
Full HD
IMDb: 6.6
103 min

Country: 
Full HDFlirting Scholar (Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương)

Flirting Scholar (Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương)

Flirting Scholar (Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương)
Full HD
IMDb: 7.6
102 min

Country: 
Full HDA Chinese Odyssey: Part One – Pandora’s Box (Đại Thoại Tây Du 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp)

A Chinese Odyssey: Part One – Pandora’s Box (Đại Thoại Tây Du 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp)

A Chinese Odyssey: Part One – Pandora’s Box (Đại Thoại Tây Du 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp)
Full HD
IMDb: 7.7
87 min

Country: 
Full HDShaolin Soccer (Đội Bóng Thiếu Lâm)

Shaolin Soccer (Đội Bóng Thiếu Lâm)

Shaolin Soccer (Đội Bóng Thiếu Lâm)
Full HD
IMDb: 7.3
87 min

Country: 
Full HDHuman Flow

Human Flow

Human Flow
Full HD
IMDb: 7.0
140 min

Country: 
Full HDInference Notes ( Nhật Ký Suy Luận)

Inference Notes ( Nhật Ký Suy Luận)

Inference Notes ( Nhật Ký Suy Luận)
Full HD
IMDb: 5.4
95 min

Country: 
Full HDFlavors of Youth (Hương Vị Của Tuổi Trẻ)

Flavors of Youth (Hương Vị Của Tuổi Trẻ)

Flavors of Youth (Hương Vị Của Tuổi Trẻ)
Full HD
IMDb: 6.6
74 min

Country: 
Full HDThe Monkey King 2 (Tây Du Ký 2: Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh)

The Monkey King 2 (Tây Du Ký 2: Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh)

The Monkey King 2 (Tây Du Ký 2: Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh)
Full HD
IMDb: 5.9
119 min

Country: 
Full HDThe Monkey King Havoc in Heavens Palace (Tây Du Ký 1: Đại Náo Thiên Cung)

The Monkey King Havoc in Heavens Palace (Tây Du Ký 1: Đại Náo Thiên Cung)

The Monkey King Havoc in Heavens Palace (Tây Du Ký 1: Đại Náo Thiên Cung)
Full HD
IMDb: 4.9
90 min

Country: 
Full HDChronicles of the Ghostly Tribe ( Ma Thổi Đèn: Chín Tầng Tháp Quỷ)

Chronicles of the Ghostly Tribe ( Ma Thổi Đèn: Chín Tầng Tháp Quỷ)

Chronicles of the Ghostly Tribe ( Ma Thổi Đèn: Chín Tầng Tháp Quỷ)
Full HD
IMDb: 5.1
118 min

Country: 
Full HDThe Mermaid (Mỹ Nhân Ngư)

The Mermaid (Mỹ Nhân Ngư)

The Mermaid (Mỹ Nhân Ngư)
Full HD
IMDb: 6.2
94 min

Country: 
Full HDFirestorm (Bão Lửa)

Firestorm (Bão Lửa)

Firestorm (Bão Lửa)
Full HD
IMDb: 6.2
118 min

Country: 
Full HDA Prayer Before Dawn ( Lời Cầu Nguyện Trước Bình Minh)

A Prayer Before Dawn ( Lời Cầu Nguyện Trước Bình Minh)

A Prayer Before Dawn ( Lời Cầu Nguyện Trước Bình Minh)
Full HD
IMDb: 6.9
116 min

Country: 
Full HDUs and Them (Chúng Ta Của Sau Này)

Us and Them (Chúng Ta Của Sau Này)

Us and Them (Chúng Ta Của Sau Này)
Full HD
IMDb: 7.3
120 min

Country: 
Full HDThe Tales of Wukong (Ngộ Không kỳ truyện)

The Tales of Wukong (Ngộ Không kỳ truyện)

The Tales of Wukong (Ngộ Không kỳ truyện)
Full HD
IMDb: 5.8
123 min

Country: 
Full HDXiang mo zhuan (Hàng Ma Truyện)

Xiang mo zhuan (Hàng Ma Truyện)

Xiang mo zhuan (Hàng Ma Truyện)
Full HD
IMDb: 4.6
90 min

Country: 
Full HDDetective Dee: The Four Heavenly Kings (Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương)

Detective Dee: The Four Heavenly Kings (Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương)

Detective Dee: The Four Heavenly Kings (Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương)
Full HD
IMDb: 6.4
132 min

Country: 
Full HDThe Ferry Man Manjusaka (Truyền Thuyết Mạnh Bà)

The Ferry Man Manjusaka (Truyền Thuyết Mạnh Bà)

The Ferry Man Manjusaka (Truyền Thuyết Mạnh Bà)
Full HD
IMDb: 6.5
111 min

Country: 
Full HDThe Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)

The Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)

The Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)
Full HD
IMDb: 5.5
114 min

Country: