Search results for "Hong Kong"
Full HDMarshall

Marshall

Marshall
Full HD
IMDb: 7.2
118 min

Country: 
Full HDMission: Impossible – Rogue Nation (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5: Quốc Gia Bí Ẩn)

Mission: Impossible – Rogue Nation (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5: Quốc Gia Bí Ẩn)

Mission: Impossible – Rogue Nation (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5: Quốc Gia Bí Ẩn)
Full HD
IMDb: 7.4
131 min

Country: 
Full HDThe Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)

The Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)

The Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)
Full HD
IMDb: 5.5
114 min

Country: 
Full HDTerminal

Terminal

Terminal
Full HD
IMDb: 5.4
95 min

Country: 
Full HDDeepwater Horizon (Thảm Họa Giàn Khoan)

Deepwater Horizon (Thảm Họa Giàn Khoan)

Deepwater Horizon (Thảm Họa Giàn Khoan)
Full HD
IMDb: 7.1
107 min

Country: 
Full HDTransformers: Age of Extinction (Robot Đại Chiến 4: Kỷ Nguyên Huỷ Diệt)

Transformers: Age of Extinction (Robot Đại Chiến 4: Kỷ Nguyên Huỷ Diệt)

Transformers: Age of Extinction (Robot Đại Chiến 4: Kỷ Nguyên Huỷ Diệt)
Full HD
IMDb: 5.6
165 min

Country: 
Full HDFinal Destination 5 (Lưỡi Hái Tử Thần 5)

Final Destination 5 (Lưỡi Hái Tử Thần 5)

Final Destination 5 (Lưỡi Hái Tử Thần 5)
Full HD
IMDb: 5.8
92 min

Country: 
Full HDThe Flowers of War (Kim Lăng Thập Tam Thoa)

The Flowers of War (Kim Lăng Thập Tam Thoa)

The Flowers of War (Kim Lăng Thập Tam Thoa)
Full HD
IMDb: 7.6
146 min

Country: 
Full HDFinal Justice ( Phích Lịch Tiên Phong)

Final Justice ( Phích Lịch Tiên Phong)

Final Justice ( Phích Lịch Tiên Phong)
Full HD
IMDb: 6.2
95 min

Country: 
Full HDLegend of the Dragon ( Huyền Thoại Rồng Thiêng)

Legend of the Dragon ( Huyền Thoại Rồng Thiêng)

Legend of the Dragon ( Huyền Thoại Rồng Thiêng)
Full HD
IMDb: 6.4
96 min

Country: 
Full HDLung Fung Restaurant (Trà Lầu Long Phụng)

Lung Fung Restaurant (Trà Lầu Long Phụng)

Lung Fung Restaurant (Trà Lầu Long Phụng)
Full HD
IMDb: 5.9
88 min

Country: 
Genre: Uncategorized
Full HDCurry and Pepper (Vỏ Quýt Dày Móng Tay Nhọn)

Curry and Pepper (Vỏ Quýt Dày Móng Tay Nhọn)

Curry and Pepper (Vỏ Quýt Dày Móng Tay Nhọn)
Full HD
IMDb: 6.6
101 min

Country: 
Full HDLook Out, Officer (Sư Huynh Trúng Tà)

Look Out, Officer (Sư Huynh Trúng Tà)

Look Out, Officer (Sư Huynh Trúng Tà)
Full HD
IMDb: 5.9
90 min

Country: 
Genre: Phim Hài
Full HDWhen Fortune Smiles (Vô Địch Hạnh Vận Tinh)

When Fortune Smiles (Vô Địch Hạnh Vận Tinh)

When Fortune Smiles (Vô Địch Hạnh Vận Tinh)
Full HD
IMDb: 6.3
90 min

Country: 
Full HDAll For The Winner (Thánh Bài)

All For The Winner (Thánh Bài)

All For The Winner (Thánh Bài)
Full HD
IMDb: 6.9
101 min

Country: 
Full HDFight Back to School (Trường Học Uy Long 1)

Fight Back to School (Trường Học Uy Long 1)

Fight Back to School (Trường Học Uy Long 1)
Full HD
IMDb: 7.1
100 min

Country: 
Full HDFight Back to School II (Trường Học Uy Long 2)

Fight Back to School II (Trường Học Uy Long 2)

Fight Back to School II (Trường Học Uy Long 2)
Full HD
IMDb: 6.7
106 min

Country: 
Full HDFight Back to School III (Trường Học Uy Long 3)

Fight Back to School III (Trường Học Uy Long 3)

Fight Back to School III (Trường Học Uy Long 3)
Full HD
IMDb: 6.3
89 min

Country: 
Genre: Phim Hài
Full HDTricky Brains (Chuyên Gia Xảo Quyệt)

Tricky Brains (Chuyên Gia Xảo Quyệt)

Tricky Brains (Chuyên Gia Xảo Quyệt)
Full HD
IMDb: 7.0
110 min

Country: 
Genre: Phim Hài
Full HDGod of Gamblers (1Thánh Bài 2)

God of Gamblers (1Thánh Bài 2)

God of Gamblers (1Thánh Bài 2)
Full HD
IMDb: 6.9
99 min

Country: 
Full HDGod of Gamblers III Back to Shanghai (Thánh Bài 3)

God of Gamblers III Back to Shanghai (Thánh Bài 3)

God of Gamblers III Back to Shanghai (Thánh Bài 3)
Full HD
IMDb: 6.7
116 min

Country: 
Full HDKing of Beggars (Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi)

King of Beggars (Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi)

King of Beggars (Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi)
Full HD
IMDb: 6.9
101 min

Country: 
Full HDJustice, My Foot! ( Xẩm Xử Quan)

Justice, My Foot! ( Xẩm Xử Quan)

Justice, My Foot! ( Xẩm Xử Quan)
Full HD
IMDb: 6.9
102 min

Country: 
Full HDRoyal Tramp (Tân Lộc Đỉnh Kí)

Royal Tramp (Tân Lộc Đỉnh Kí)

Royal Tramp (Tân Lộc Đỉnh Kí)
Full HD
IMDb: 7.2
106 min

Country: 
Full HDRoyal Tramp (Tân Lộc Đỉnh Ký 2: Thần Long Giáo)

Royal Tramp (Tân Lộc Đỉnh Ký 2: Thần Long Giáo)

Royal Tramp (Tân Lộc Đỉnh Ký 2: Thần Long Giáo)
Full HD
IMDb: 7.0
93 min

Country: 
Full HDAll’s Well, Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự)

All’s Well, Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự)

All’s Well, Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự)
Full HD
IMDb: 7.3
100 min

Country: 
Full HDAll’s Well Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự 2)

All’s Well Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự 2)

All’s Well Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự 2)
Full HD
IMDb: 6.2
90 min

Country: 
Full HDFlirting Scholar (Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương)

Flirting Scholar (Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương)

Flirting Scholar (Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương)
Full HD
IMDb: 7.6
102 min

Country: 
Full HDThe Mad Monk ( Tế Công)

The Mad Monk ( Tế Công)

The Mad Monk ( Tế Công)
Full HD
IMDb: 6.2
89 min

Country: 
Full HDLove on Delivery (Vua Phá Hoại)

Love on Delivery (Vua Phá Hoại)

Love on Delivery (Vua Phá Hoại)
Full HD
IMDb: 6.9
100 min

Country: 
Full HDFrom Beijing with Love (Quốc Sản 007)

From Beijing with Love (Quốc Sản 007)

From Beijing with Love (Quốc Sản 007)
Full HD
IMDb: 7.2
84 min

Country: 
Full HDHail the Judge ( Quan Xẩm Lốc Cốc)

Hail the Judge ( Quan Xẩm Lốc Cốc)

Hail the Judge ( Quan Xẩm Lốc Cốc)
Full HD
IMDb: 7.5
106 min

Country: 
Genre: Phim Hài
Full HDA Chinese Odyssey: Part One – Pandora’s Box (Đại Thoại Tây Du 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp)

A Chinese Odyssey: Part One – Pandora’s Box (Đại Thoại Tây Du 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp)

A Chinese Odyssey: Part One – Pandora’s Box (Đại Thoại Tây Du 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp)
Full HD
IMDb: 7.7
87 min

Country: 
Full HDA Chinese Odyssey: Part Two – Cinderella (Đại Thoại Tây Du 2: Tiên Lý Kỳ Duyên)

A Chinese Odyssey: Part Two – Cinderella (Đại Thoại Tây Du 2: Tiên Lý Kỳ Duyên)

A Chinese Odyssey: Part Two – Cinderella (Đại Thoại Tây Du 2: Tiên Lý Kỳ Duyên)
Full HD
IMDb: 8.0
95 min

Country: 
Full HDForbidden City Cop (Đại Nội Mật Thám)

Forbidden City Cop (Đại Nội Mật Thám)

Forbidden City Cop (Đại Nội Mật Thám)
Full HD
IMDb: 7.0
89 min

Country: 
Full HDThe God of Cookery (Thần Thực)

The God of Cookery (Thần Thực)

The God of Cookery (Thần Thực)
Full HD
IMDb: 7.3
95 min

Country: 
Genre: Phim Hài
Full HDLawyer Lawyer (Trạng Sư Xảo Quyệt)

Lawyer Lawyer (Trạng Sư Xảo Quyệt)

Lawyer Lawyer (Trạng Sư Xảo Quyệt)
Full HD
IMDb: 6.2
85 min

Country: 
Genre: Phim Hài
Full HDThe Lucky Guy (Hoàng Tử Bánh Trứng)

The Lucky Guy (Hoàng Tử Bánh Trứng)

The Lucky Guy (Hoàng Tử Bánh Trứng)
Full HD
IMDb: 6.1
100 min

Country: 
Genre: Phim Hài