Horror Movies
Full HDAs the Gods Will

As the Gods Will

As the Gods Will
Full HD
IMDb: 6.5
117 min

Country: 
Full HDErotic Ghost Story II

Erotic Ghost Story II

Erotic Ghost Story II
Full HD
IMDb: 4.6
96 min

Country: 
Genre: Horror
Full HDErotic Ghost Story

Erotic Ghost Story

Erotic Ghost Story
Full HD
IMDb: 5.6
90 min

Country: 
Genre: Drama, Fantasy, Horror
Full HDAliens vs Predator: Requiem

Aliens vs Predator: Requiem

Aliens vs Predator: Requiem
Full HD
IMDb: 4.7
94 min

Country: 
Full HDFunny Games

Funny Games

Funny Games
Full HD
IMDb: 6.6
111 min

Country: 
Full HDErotic Nightmare

Erotic Nightmare

Erotic Nightmare
Full HD
IMDb: 5.1
88 min

Country: 
Genre: Horror
Full HDAntebellum

Antebellum

Antebellum
Full HD
IMDb: 5.7
105 min

Country: 
Genre: Horror
Full HDFreaky

Freaky

Freaky
Full HD
IMDb: 6.3
102 min

Country: 
Full HDHost

Host

Host
Full HD
IMDb: 6.6
57 min

Country: 
Genre: Horror, Mystery
Full HDRape Zombie: Lust of the Dead

Rape Zombie: Lust of the Dead

Rape Zombie: Lust of the Dead
Full HD
IMDb: 3.8
73 min

Country: 
Genre: Comedy, Horror
Full HD3 A.M. 3D

3 A.M. 3D

3 A.M. 3D
Full HD
IMDb: 5.5
96 min

Country: 
Genre: Horror
Full HDParasyte: Part 2

Parasyte: Part 2

Parasyte: Part 2
Full HD
IMDb: 6.5
117 min

Country: 
Genre: Horror
Full HDParasyte: Part 1

Parasyte: Part 1

Parasyte: Part 1
Full HD
IMDb: 6.9
109 min

Country: 
Genre: Horror
Full HDPeninsula (Bán Đảo Peninsula)

Peninsula (Bán Đảo Peninsula)

Peninsula (Bán Đảo Peninsula)
Full HD
IMDb: 6.0
116 min

Country: 
Genre: Action, Causes, Horror
Full HDGhosts of War ( Dinh Thự Oan Khuất)

Ghosts of War ( Dinh Thự Oan Khuất)

Ghosts of War ( Dinh Thự Oan Khuất)
Full HD
IMDb: 5.4
94 min

Country: 
Full HDOrphan

Orphan

Orphan
Full HD
IMDb: 6.9
123 min

Country: 
Full HDHappy Death Day (Sinh Nhật Chết Chóc)

Happy Death Day (Sinh Nhật Chết Chóc)

Happy Death Day (Sinh Nhật Chết Chóc)
Full HD
IMDb: 6.5
96 min

Country: 
Full HDMayhem (Vi Rút Cuồng Loạn)

Mayhem (Vi Rút Cuồng Loạn)

Mayhem (Vi Rút Cuồng Loạn)
Full HD
IMDb: 6.3
86 min

Country: 
Genre: Action, Comedy, Horror
Full HDThe Silence of the Lambs (Sự Im Lặng Của Bầy Cừu)

The Silence of the Lambs (Sự Im Lặng Của Bầy Cừu)

The Silence of the Lambs (Sự Im Lặng Của Bầy Cừu)
Full HD
IMDb: 8.6
118 min

Country: 
Full HDAnnihilation (Vùng Hủy Diệt)

Annihilation (Vùng Hủy Diệt)

Annihilation (Vùng Hủy Diệt)
Full HD
IMDb: 6.9
115 min

Country: 
Full HDJigsaw (Lưỡi Cưa 8: Di Sản Để Lại)

Jigsaw (Lưỡi Cưa 8: Di Sản Để Lại)

Jigsaw (Lưỡi Cưa 8: Di Sản Để Lại)
Full HD
IMDb: 5.8
92 min

Country: 
Full HDResident Evil (Vùng Đất Quỷ Dữ)

Resident Evil (Vùng Đất Quỷ Dữ)

Resident Evil (Vùng Đất Quỷ Dữ)
Full HD
IMDb: 6.7
100 min

Country: 
Full HDResident Evil: Apocalypse (Vùng Đất Quỷ Dữ 2: Khải Huyền)

Resident Evil: Apocalypse (Vùng Đất Quỷ Dữ 2: Khải Huyền)

Resident Evil: Apocalypse (Vùng Đất Quỷ Dữ 2: Khải Huyền)
Full HD
IMDb: 6.2
94 min

Country: 
Full HDResident Evil: Extinction (Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt)

Resident Evil: Extinction (Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt)

Resident Evil: Extinction (Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt)
Full HD
IMDb: 6.3
94 min

Country: 
Full HDResident Evil: Afterlife (Vùng Đất Quỷ Dữ 4: Kiếp Sau)

Resident Evil: Afterlife (Vùng Đất Quỷ Dữ 4: Kiếp Sau)

Resident Evil: Afterlife (Vùng Đất Quỷ Dữ 4: Kiếp Sau)
Full HD
IMDb: 5.8
96 min

Country: 
Full HDResident Evil: Retribution (Vùng Đất Quỷ Dữ 5: Báo Thù)

Resident Evil: Retribution (Vùng Đất Quỷ Dữ 5: Báo Thù)

Resident Evil: Retribution (Vùng Đất Quỷ Dữ 5: Báo Thù)
Full HD
IMDb: 5.4
95 min

Country: 
Full HDResident Evil: The Final Chapter (Vùng Đất Quỷ Dữ 6: Hồi Cuối)

Resident Evil: The Final Chapter (Vùng Đất Quỷ Dữ 6: Hồi Cuối)

Resident Evil: The Final Chapter (Vùng Đất Quỷ Dữ 6: Hồi Cuối)
Full HD
IMDb: 5.5
107 min

Full HDResident Evil: Degeneration (Vùng Đất Quỷ Dữ: Phát Tác)

Resident Evil: Degeneration (Vùng Đất Quỷ Dữ: Phát Tác)

Resident Evil: Degeneration (Vùng Đất Quỷ Dữ: Phát Tác)
Full HD
IMDb: 6.5
98 min

Country: 
Full HDResident Evil: Vendetta (Vùng Đất Quỷ Dữ: Nợ Máu)

Resident Evil: Vendetta (Vùng Đất Quỷ Dữ: Nợ Máu)

Resident Evil: Vendetta (Vùng Đất Quỷ Dữ: Nợ Máu)
Full HD
IMDb: 6.3
97 min

Country: 
Full HDResident Evil: Damnation (Vùng Đất Quỷ Dữ: Lời Nguyền)

Resident Evil: Damnation (Vùng Đất Quỷ Dữ: Lời Nguyền)

Resident Evil: Damnation (Vùng Đất Quỷ Dữ: Lời Nguyền)
Full HD
IMDb: 6.5
100 min

Country: 
Genre: Cartoon, Horror
Full HDThe Mist ( Quái Vật Sương Mù)

The Mist ( Quái Vật Sương Mù)

The Mist ( Quái Vật Sương Mù)
Full HD
IMDb: 7.1
126 min

Country: 
Full HDIt (Gã Hề Ma Quái)

It (Gã Hề Ma Quái)

It (Gã Hề Ma Quái)
Full HD
IMDb: 7.3
135 min

Country: 
Genre: Horror
Full HDFinal Destination (Lưỡi Hái Tử Thần)

Final Destination (Lưỡi Hái Tử Thần)

Final Destination (Lưỡi Hái Tử Thần)
Full HD
IMDb: 6.7
98 min

Country: 
Genre: Horror
Full HDFinal Destination 2 (Lưỡi Hái Tử Thần 2)

Final Destination 2 (Lưỡi Hái Tử Thần 2)

Final Destination 2 (Lưỡi Hái Tử Thần 2)
Full HD
IMDb: 6.2
90 min

Country: 
Genre: Horror, Mystery
Full HDFinal Destination 3 (Lưỡi Hái Tử Thần 3)

Final Destination 3 (Lưỡi Hái Tử Thần 3)

Final Destination 3 (Lưỡi Hái Tử Thần 3)
Full HD
IMDb: 5.8
93 min

Country: 
Genre: Horror, Mystery
Full HDThe Final Destination (Lưỡi Hái Tử Thần 4)

The Final Destination (Lưỡi Hái Tử Thần 4)

The Final Destination (Lưỡi Hái Tử Thần 4)
Full HD
IMDb: 5.2
82 min

Country: 
Genre: Horror, Mystery
Full HDFinal Destination 5 (Lưỡi Hái Tử Thần 5)

Final Destination 5 (Lưỡi Hái Tử Thần 5)

Final Destination 5 (Lưỡi Hái Tử Thần 5)
Full HD
IMDb: 5.8
92 min

Country: 
Genre: Horror, Mystery
Full HDAnnabelle: Creation (Búp Bê Ma Ám: Khởi Nguồn)

Annabelle: Creation (Búp Bê Ma Ám: Khởi Nguồn)

Annabelle: Creation (Búp Bê Ma Ám: Khởi Nguồn)
Full HD
IMDb: 6.5
109 min

Country: 
Full HDAnnabelle (Búp Bê Annabelle)

Annabelle (Búp Bê Annabelle)

Annabelle (Búp Bê Annabelle)
Full HD
IMDb: 5.4
99 min

Country: 
Genre: Horror
Full HDInsidious (Qủy Quyệt)

Insidious (Qủy Quyệt)

Insidious (Qủy Quyệt)
Full HD
IMDb: 6.8
103 min

Country: 
Genre: Causes, Horror