Phim Gây Cấn Movies
Full HDArizona

Arizona

Arizona
Full HD
IMDb: 5.7
85 min

Country: 
Full HDCape Fear

Cape Fear

Cape Fear
Full HD
IMDb: 7.3
128 min

Country: 
Full HDElle (Quý Cô)

Elle (Quý Cô)

Elle (Quý Cô)
Full HD
IMDb: 7.1
130 min

Country: 
Full HDFollowing (Theo dấu )

Following (Theo dấu )

Following (Theo dấu )
Full HD
IMDb: 7.5
69 min

Country: 
Full HDHereditary (Dòng Máu Bị Nguyền Rủa)

Hereditary (Dòng Máu Bị Nguyền Rủa)

Hereditary (Dòng Máu Bị Nguyền Rủa)
Full HD
IMDb: 7.3
127 min

Country: 
Full HDMisery (Sự Đau Đớn)

Misery (Sự Đau Đớn)

Misery (Sự Đau Đớn)
Full HD
IMDb: 7.8
107 min

Country: 
Full HDOcean’s 8 (Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô)

Ocean’s 8 (Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô)

Ocean’s 8 (Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô)
Full HD
IMDb: 6.2
110 min

Country: 
Full HDThe Ferry Man Manjusaka (Truyền Thuyết Mạnh Bà)

The Ferry Man Manjusaka (Truyền Thuyết Mạnh Bà)

The Ferry Man Manjusaka (Truyền Thuyết Mạnh Bà)
Full HD
IMDb: 6.5
111 min

Country: 
Full HDPolice Story 2 (Câu Chuyện Cảnh Sát 2)

Police Story 2 (Câu Chuyện Cảnh Sát 2)

Police Story 2 (Câu Chuyện Cảnh Sát 2)
Full HD
IMDb: 7.1
101 min

Country: 
Full HDRambo 4 (Chiến Binh Rambo 4)

Rambo 4 (Chiến Binh Rambo 4)

Rambo 4 (Chiến Binh Rambo 4)
Full HD
IMDb: 7.0
92 min

Country: 
Full HDSicario: Day of the Soldado (Sicario 2: Chiến Binh Mexico)

Sicario: Day of the Soldado (Sicario 2: Chiến Binh Mexico)

Sicario: Day of the Soldado (Sicario 2: Chiến Binh Mexico)
Full HD
IMDb: 7.1
122 min

Country: 
Full HDThe Transporter(Người Vận Chuyển 1)

The Transporter(Người Vận Chuyển 1)

The Transporter(Người Vận Chuyển 1)
Full HD
IMDb: 6.8
92 min

Country: 
Full HDTransporter 2 (Người Vận Chuyển 2)

Transporter 2 (Người Vận Chuyển 2)

Transporter 2 (Người Vận Chuyển 2)
Full HD
IMDb: 6.3
87 min

Country: 
Full HDCalibre ( Ngộ sát)

Calibre ( Ngộ sát)

Calibre ( Ngộ sát)
Full HD
IMDb: 6.7
101 min

Country: 
Full HDThe Butterfly Effect ( Hiệu Ứng Cánh Bướm)

The Butterfly Effect ( Hiệu Ứng Cánh Bướm)

The Butterfly Effect ( Hiệu Ứng Cánh Bướm)
Full HD
IMDb: 7.6
113 min

Country: 
Full HDThe Domestics (Đường Về Nhà)

The Domestics (Đường Về Nhà)

The Domestics (Đường Về Nhà)
Full HD
IMDb: 5.7
95 min

Country: 
Full HDWhite House Down (Giải Cứu Nhà Trắng)

White House Down (Giải Cứu Nhà Trắng)

White House Down (Giải Cứu Nhà Trắng)
Full HD
IMDb: 6.4
131 min

Country: 
Full HD2 Fast 2 Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 2)

2 Fast 2 Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 2)

2 Fast 2 Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 2)
Full HD
IMDb: 5.9
107 min

Country: 
Full HDAbove Ground

Above Ground

Above Ground
Full HD
IMDb: 4.0
90 min

Country: 
Full HDFast & Furious 6 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6)

Fast & Furious 6 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6)

Fast & Furious 6 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6)
Full HD
IMDb: 7.1
130 min

Country: 
Full HDFurious 7 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 7)

Furious 7 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 7)

Furious 7 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 7)
Full HD
IMDb: 7.1
137 min

Full HDThe Fast and the Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm)

The Fast and the Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm)

The Fast and the Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm)
Full HD
IMDb: 6.8
106 min

Country: 
Full HDThe Fast and the Furious: Tokyo Drift (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 3 : Đường Đua Tokyo)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 3 : Đường Đua Tokyo)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 3 : Đường Đua Tokyo)
Full HD
IMDb: 6.0
104 min

Country: 
Full HDThe Fate of the Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8)

The Fate of the Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8)

The Fate of the Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8)
Full HD
IMDb: 6.7
136 min

Country: 
Full HDAnacondas: The Hunt for the Blood Orchid (Cuộc Săn Lùng Rắn Khổng Lồ 2)

Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (Cuộc Săn Lùng Rắn Khổng Lồ 2)

Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (Cuộc Săn Lùng Rắn Khổng Lồ 2)
Full HD
IMDb: 4.7
97 min

Country: 
Full HDSo Close (Gác KIếm)

So Close (Gác KIếm)

So Close (Gác KIếm)
Full HD
IMDb: 6.7
111 min

Country: 
Full HDBlood Diamond (Kim Cương Máu)

Blood Diamond (Kim Cương Máu)

Blood Diamond (Kim Cương Máu)
Full HD
IMDb: 8.0
143 min

Country: