Phim Hành Động Movies
Full HDDavy Crockett and the River Pirates

Davy Crockett and the River Pirates

Davy Crockett and the River Pirates
Full HD
IMDb: 6.8
81 min

Country: 
Full HDLetters from Iwo Jima (Những Lá Thư Từ Iwo Jima)

Letters from Iwo Jima (Những Lá Thư Từ Iwo Jima)

Letters from Iwo Jima (Những Lá Thư Từ Iwo Jima)
Full HD
IMDb: 7.9
141 min

Country: 
Full HDOcean’s 8 (Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô)

Ocean’s 8 (Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô)

Ocean’s 8 (Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô)
Full HD
IMDb: 6.2
110 min

Country: 
Full HDThe Gods Must Be Crazy 1 (Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười 1)

The Gods Must Be Crazy 1 (Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười 1)

The Gods Must Be Crazy 1 (Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười 1)
Full HD
IMDb: 7.3
109 min

Full HDThe Gods Must Be Crazy (Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười)

The Gods Must Be Crazy (Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười)

The Gods Must Be Crazy (Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười)
Full HD
IMDb: 7.3
109 min

Full HDThe Gods Must Be Crazy II (Thượng Đế Cũng Phải Cười)

The Gods Must Be Crazy II (Thượng Đế Cũng Phải Cười)

The Gods Must Be Crazy II (Thượng Đế Cũng Phải Cười)
Full HD
IMDb: 6.9
98 min

Full HDThe Gods Must Be Crazy 3-Crazy Safar (Thượng Đế Cũng Phải Cười III)

The Gods Must Be Crazy 3-Crazy Safar (Thượng Đế Cũng Phải Cười III)

The Gods Must Be Crazy 3-Crazy Safar (Thượng Đế Cũng Phải Cười III)
Full HD
IMDb: 5.5
96 min

Country: 
Full HDJarhead 2 Field of Fire (Lính Thủy Đánh Bộ 2)

Jarhead 2 Field of Fire (Lính Thủy Đánh Bộ 2)

Jarhead 2 Field of Fire (Lính Thủy Đánh Bộ 2)
Full HD
IMDb: 5.5
103 min

Country: 
Full HDThe Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)

The Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)

The Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc)
Full HD
IMDb: 5.5
114 min

Country: 
Full HDMission: Impossible – Fallout (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 6: Sụp Đổ)

Mission: Impossible – Fallout (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 6: Sụp Đổ)

Mission: Impossible – Fallout (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 6: Sụp Đổ)
Full HD
IMDb: 7.7
147 min

Country: 
Full HDCHiPS (Đội Tuần Tra)

CHiPS (Đội Tuần Tra)

CHiPS (Đội Tuần Tra)
Full HD
IMDb: 6.0
100 min

Country: 
Full HDPolice Story 2 (Câu Chuyện Cảnh Sát 2)

Police Story 2 (Câu Chuyện Cảnh Sát 2)

Police Story 2 (Câu Chuyện Cảnh Sát 2)
Full HD
IMDb: 7.1
101 min

Country: 
Full HDRambo 4 (Chiến Binh Rambo 4)

Rambo 4 (Chiến Binh Rambo 4)

Rambo 4 (Chiến Binh Rambo 4)
Full HD
IMDb: 7.0
92 min

Country: 
Full HDSicario: Day of the Soldado (Sicario 2: Chiến Binh Mexico)

Sicario: Day of the Soldado (Sicario 2: Chiến Binh Mexico)

Sicario: Day of the Soldado (Sicario 2: Chiến Binh Mexico)
Full HD
IMDb: 7.1
122 min

Country: 
Full HDThe Transporter(Người Vận Chuyển 1)

The Transporter(Người Vận Chuyển 1)

The Transporter(Người Vận Chuyển 1)
Full HD
IMDb: 6.8
92 min

Country: 
Full HDTransporter 2 (Người Vận Chuyển 2)

Transporter 2 (Người Vận Chuyển 2)

Transporter 2 (Người Vận Chuyển 2)
Full HD
IMDb: 6.3
87 min

Country: 
Full HDCentral Intelligence (Điệp Viên Không Hoàn Hảo)

Central Intelligence (Điệp Viên Không Hoàn Hảo)

Central Intelligence (Điệp Viên Không Hoàn Hảo)
Full HD
IMDb: 6.3
107 min

Country: 
Full HDGuardian (Nữ Hộ Vệ )

Guardian (Nữ Hộ Vệ )

Guardian (Nữ Hộ Vệ )
Full HD
IMDb: 4.4
91 min

Country: 
Full HDThe Family (Đơn Giản Tôi Là Mafia)

The Family (Đơn Giản Tôi Là Mafia)

The Family (Đơn Giản Tôi Là Mafia)
Full HD
IMDb: 6.3
111 min

Country: 
Full HDBig Brother (Đại Sư Huynh)

Big Brother (Đại Sư Huynh)

Big Brother (Đại Sư Huynh)
Full HD
IMDb: 6.3
101 min

Country: 
Full HDWhite House Down (Giải Cứu Nhà Trắng)

White House Down (Giải Cứu Nhà Trắng)

White House Down (Giải Cứu Nhà Trắng)
Full HD
IMDb: 6.4
131 min

Country: 
Full HD2 Fast 2 Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 2)

2 Fast 2 Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 2)

2 Fast 2 Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 2)
Full HD
IMDb: 5.9
107 min

Country: 
Full HDFast & Furious 6 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6)

Fast & Furious 6 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6)

Fast & Furious 6 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6)
Full HD
IMDb: 7.1
130 min

Country: 
Full HDFurious 7 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 7)

Furious 7 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 7)

Furious 7 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 7)
Full HD
IMDb: 7.1
137 min

Full HDSkyscraper (Tòa Tháp Chọc Trời)

Skyscraper (Tòa Tháp Chọc Trời)

Skyscraper (Tòa Tháp Chọc Trời)
Full HD
IMDb: 5.8
102 min

Country: 
Full HDThe Fast and the Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm)

The Fast and the Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm)

The Fast and the Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm)
Full HD
IMDb: 6.8
106 min

Country: