Phim Khoa Học Viễn Tưởng Movies
Full HDTime Trap (Bẫy Thời Gian)

Time Trap (Bẫy Thời Gian)

Time Trap (Bẫy Thời Gian)
Full HD
IMDb: 6.5
87 min

Country: 
Full HDThe Butterfly Effect ( Hiệu Ứng Cánh Bướm)

The Butterfly Effect ( Hiệu Ứng Cánh Bướm)

The Butterfly Effect ( Hiệu Ứng Cánh Bướm)
Full HD
IMDb: 7.6
113 min

Country: 
Full HDThe Chronicles of Riddick (Riddick 2: Biên Niên Sử Của Riddick)

The Chronicles of Riddick (Riddick 2: Biên Niên Sử Của Riddick)

The Chronicles of Riddick (Riddick 2: Biên Niên Sử Của Riddick)
Full HD
IMDb: 6.7
119 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode II – Attack of the Clones (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 2: Cuộc Tấn Công Của Người Vô Tính)

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 2: Cuộc Tấn Công Của Người Vô Tính)

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 2: Cuộc Tấn Công Của Người Vô Tính)
Full HD
IMDb: 6.5
142 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode I – The Phantom Menace (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 1: Hiểm Họa Bóng Ma)

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 1: Hiểm Họa Bóng Ma)

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 1: Hiểm Họa Bóng Ma)
Full HD
IMDb: 6.5
136 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode III – Revenge of the Sith (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 3: Sự Trả Thù Của Người Sith)

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 3: Sự Trả Thù Của Người Sith)

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 3: Sự Trả Thù Của Người Sith)
Full HD
IMDb: 7.5
140 min

Country: 
Full HDRoboCop (Cảnh Sát Người Máy)

RoboCop (Cảnh Sát Người Máy)

RoboCop (Cảnh Sát Người Máy)
Full HD
IMDb: 6.1
117 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode VII – The Force Awakens (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 7: Thần Lực Thức Tỉnh)

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 7: Thần Lực Thức Tỉnh)

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 7: Thần Lực Thức Tỉnh)
Full HD
IMDb: 7.9
138 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 5: Đế Chế Phản Công)

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 5: Đế Chế Phản Công)

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 5: Đế Chế Phản Công)
Full HD
IMDb: 8.7
124 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode VI – Return of the Jedi (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 6: Sự Trở Lại Của Jedi)

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 6: Sự Trở Lại Của Jedi)

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 6: Sự Trở Lại Của Jedi)
Full HD
IMDb: 8.3
131 min

Country: 
Full HDEternal Sunshine of the Spotless Mind ( Ký Ức Tình Yêu)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind ( Ký Ức Tình Yêu)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind ( Ký Ức Tình Yêu)
Full HD
IMDb: 8.3
108 min

Country: 
Full HDThe Thing from Another World

The Thing from Another World

The Thing from Another World
Full HD
IMDb: 7.1
87 min

Country: 
Full HDDark City (Thành Phố Bóng Đêm)

Dark City (Thành Phố Bóng Đêm)

Dark City (Thành Phố Bóng Đêm)
Full HD
IMDb: 7.6
100 min

Country: 
Full HD20,000 Leagues Under the Sea (Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển)

20,000 Leagues Under the Sea (Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển)

20,000 Leagues Under the Sea (Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển)
Full HD
IMDb: 7.2
127 min

Country: 
Full HDBrazil

Brazil

Brazil
Full HD
IMDb: 7.9
132 min

Country: