Romantic Movies
Full HDFirst Love

First Love

First Love
Full HD
IMDb: 5.9
119 min

Country: 
Genre: Romance, Romantic
Full HDClash (Bẫy Rồng)

Clash (Bẫy Rồng)

Clash (Bẫy Rồng)
Full HD
IMDb: 6.0
90 min

Country: 
Full HD1 Night (1 Đêm)

1 Night (1 Đêm)

1 Night (1 Đêm)
Full HD
IMDb: 5.8
80 min

Country: 
Genre: Drama, Romantic
Full HDUnconquered

Unconquered

Unconquered
Full HD
IMDb: 7.0
146 min

Country: 
Full HDThe Philadelphia Story ( Câu Chuyện Vùng Philadelphia)

The Philadelphia Story ( Câu Chuyện Vùng Philadelphia)

The Philadelphia Story ( Câu Chuyện Vùng Philadelphia)
Full HD
IMDb: 7.9
112 min

Country: 
Genre: Comedy, Romantic
Full HDLove, Simon

Love, Simon

Love, Simon
Full HD
IMDb: 7.6
110 min

Country: 
Full HDCastle in the Sky (Laputa: Lâu Đài Trên Không)

Castle in the Sky (Laputa: Lâu Đài Trên Không)

Castle in the Sky (Laputa: Lâu Đài Trên Không)
Full HD
IMDb: 8.0
125 min

Country: 
Full HDOnly Yesterday (Chỉ Còn Ngày Hôm Qua)

Only Yesterday (Chỉ Còn Ngày Hôm Qua)

Only Yesterday (Chỉ Còn Ngày Hôm Qua)
Full HD
IMDb: 7.6
118 min

Country: 
Full HDOcean Waves (Sóng Đại Dương)

Ocean Waves (Sóng Đại Dương)

Ocean Waves (Sóng Đại Dương)
Full HD
IMDb: 6.7
76 min

Country: 
Full HDThe Wind Rises (Gió Nổi)

The Wind Rises (Gió Nổi)

The Wind Rises (Gió Nổi)
Full HD
IMDb: 7.8
126 min

Country: 
Full HDSex Is Zero 2

Sex Is Zero 2

Sex Is Zero 2
Full HD
IMDb: 6.1
115 min

Country: 
Genre: Comedy, Romantic
Full HDThe World in His Arms

The World in His Arms

The World in His Arms
Full HD
IMDb: 6.9
104 min

Country: 
Full HDTitanic 1953

Titanic 1953

Titanic 1953
Full HD
IMDb: 7.0
98 min

Country: 
Full HDTitanic 1997

Titanic 1997

Titanic 1997
Full HD
IMDb: 7.8
194 min

Country: 
Genre: Drama, Romantic
Full HDLove (Yêu)

Love (Yêu)

Love (Yêu)
Full HD
IMDb: 6.1
135 min

Country: 
Genre: Drama, Romantic
Full HDRomancing the Stone (Câu Chuyện Ngọc Lục Bảo)

Romancing the Stone (Câu Chuyện Ngọc Lục Bảo)

Romancing the Stone (Câu Chuyện Ngọc Lục Bảo)
Full HD
IMDb: 6.9
106 min

Country: 
Full HDEdward II

Edward II

Edward II
Full HD
IMDb: 6.8
87 min

Country: 
Full HDAll’s Well, Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự)

All’s Well, Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự)

All’s Well, Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự)
Full HD
IMDb: 7.3
100 min

Country: 
Full HDAll’s Well Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự 2)

All’s Well Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự 2)

All’s Well Ends Well (Gia Hữu Hỷ Sự 2)
Full HD
IMDb: 6.2
90 min

Country: 
Genre: Comedy, Romantic
Full HDFlirting Scholar (Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương)

Flirting Scholar (Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương)

Flirting Scholar (Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương)
Full HD
IMDb: 7.6
102 min

Country: 
Full HDKing of Comedy ( Vua Hài Kịch)

King of Comedy ( Vua Hài Kịch)

King of Comedy ( Vua Hài Kịch)
Full HD
IMDb: 7.3
89 min

Country: 
Full HDLove (Yêu)

Love (Yêu)

Love (Yêu)
Full HD
IMDb: 7.4
N/A

Country: 
Genre: Romantic
Full HDSiberia ( Cuộc Chiến Kim Cương Xanh)

Siberia ( Cuộc Chiến Kim Cương Xanh)

Siberia ( Cuộc Chiến Kim Cương Xanh)
Full HD
IMDb: 4.3
104 min

Country: 
Full HDThe Girl from Yesterday (Cô Gái Đến Từ Hôm Qua)

The Girl from Yesterday (Cô Gái Đến Từ Hôm Qua)

The Girl from Yesterday (Cô Gái Đến Từ Hôm Qua)
Full HD
IMDb: 7.2
120 min

Country: 
Genre: Comedy, Romantic
Full HDKiss & Spell (Yêu Đi Đừng Sợ)

Kiss & Spell (Yêu Đi Đừng Sợ)

Kiss & Spell (Yêu Đi Đừng Sợ)
Full HD
IMDb: 6.2
112 min

Country: 
Full HDBlind Dating ( Chàng Mù May Mắn)

Blind Dating ( Chàng Mù May Mắn)

Blind Dating ( Chàng Mù May Mắn)
Full HD
IMDb: 6.1
95 min

Country: 
Genre: Comedy, Romantic
Full HDSundays at Tiffany’s (Chủ nhật tại Tiffany’s)

Sundays at Tiffany’s (Chủ nhật tại Tiffany’s)

Sundays at Tiffany’s (Chủ nhật tại Tiffany’s)
Full HD
IMDb: 6.6
88 min

Country: 
Genre: Drama, Romantic
Full HDThe Delinquent Season

The Delinquent Season

The Delinquent Season
Full HD
IMDb: 6.3
103 min

Country: 
Genre: Drama, Romantic
Full HDThe Wizard

The Wizard

The Wizard
Full HD
IMDb: 6.1
100 min

Country: 
Full HDFlavors of Youth (Hương Vị Của Tuổi Trẻ)

Flavors of Youth (Hương Vị Của Tuổi Trẻ)

Flavors of Youth (Hương Vị Của Tuổi Trẻ)
Full HD
IMDb: 6.6
74 min

Country: 
Full HDShe’s the Boss (Bạn Gái Tôi Là Sếp)

She’s the Boss (Bạn Gái Tôi Là Sếp)

She’s the Boss (Bạn Gái Tôi Là Sếp)
Full HD
IMDb: 6.2
120 min

Country: 
Genre: Comedy, Romantic
Full HDA Silent Voice: The Movie (Dáng Hình Thanh Âm)

A Silent Voice: The Movie (Dáng Hình Thanh Âm)

A Silent Voice: The Movie (Dáng Hình Thanh Âm)
Full HD
IMDb: 8.2
130 min

Country: 
Full HDThe Mermaid (Mỹ Nhân Ngư)

The Mermaid (Mỹ Nhân Ngư)

The Mermaid (Mỹ Nhân Ngư)
Full HD
IMDb: 6.2
94 min

Country: 
Full HDMy Friend’s Older Sister

My Friend’s Older Sister

My Friend’s Older Sister
Full HD
IMDb: 6.5
96 min

Country: 
Genre: Romantic
Full HDAdrift ( Giành Anh Từ Biển)

Adrift ( Giành Anh Từ Biển)

Adrift ( Giành Anh Từ Biển)
Full HD
IMDb: 6.6
96 min

Country: 
Full HDBlue Is the Warmest Colour (Màu Xanh Nồng Ấm)

Blue Is the Warmest Colour (Màu Xanh Nồng Ấm)

Blue Is the Warmest Colour (Màu Xanh Nồng Ấm)
Full HD
IMDb: 7.7
180 min

Country: 
Genre: Drama, Romantic
Full HDHeaven Can Wait (Thiên Đường Có Thể Đợi)

Heaven Can Wait (Thiên Đường Có Thể Đợi)

Heaven Can Wait (Thiên Đường Có Thể Đợi)
Full HD
IMDb: 7.5
112 min

Country: 
Full HDUs and Them (Chúng Ta Của Sau Này)

Us and Them (Chúng Ta Của Sau Này)

Us and Them (Chúng Ta Của Sau Này)
Full HD
IMDb: 7.3
120 min

Country: 
Genre: Drama, Romantic
Full HDThe Big Country

The Big Country

The Big Country
Full HD
IMDb: 7.9
166 min

Country: 
Genre: Drama, Romantic
Full HDThe Carmilla Movie

The Carmilla Movie

The Carmilla Movie
Full HD
IMDb: 6.6
97 min

Country: