Science fiction Movies
Full HDInception (Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ)

Inception (Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ)

Inception (Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ)
Full HD
IMDb: 8.8
148 min

Country: 
Full HDThe Matrix (Ma Trận)

The Matrix (Ma Trận)

The Matrix (Ma Trận)
Full HD
IMDb: 8.7
136 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode IV – A New Hope (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 4: Niềm Hi Vọng Mới)

Star Wars: Episode IV – A New Hope (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 4: Niềm Hi Vọng Mới)

Star Wars: Episode IV – A New Hope (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 4: Niềm Hi Vọng Mới)
Full HD
IMDb: 8.6
121 min

Country: 
Full HDBack to the Future (Trở Về Tương Lai)

Back to the Future (Trở Về Tương Lai)

Back to the Future (Trở Về Tương Lai)
Full HD
IMDb: 8.5
116 min

Country: 
Full HDBack to the Future Part II (Trở Về Tương Lai 2)

Back to the Future Part II (Trở Về Tương Lai 2)

Back to the Future Part II (Trở Về Tương Lai 2)
Full HD
IMDb: 7.8
108 min

Country: 
Full HDReady Player One (Đấu Trường Kỳ Ảo)

Ready Player One (Đấu Trường Kỳ Ảo)

Ready Player One (Đấu Trường Kỳ Ảo)
Full HD
IMDb: 7.5
140 min

Country: 
Full HDMaze Runner: The Death Cure (Giải Mã Mê Cung 3: Lối Thoát Tử Thần)

Maze Runner: The Death Cure (Giải Mã Mê Cung 3: Lối Thoát Tử Thần)

Maze Runner: The Death Cure (Giải Mã Mê Cung 3: Lối Thoát Tử Thần)
Full HD
IMDb: 6.2
143 min

Country: 
Full HDBlack Panther (Chiến Binh Báo Đen)

Black Panther (Chiến Binh Báo Đen)

Black Panther (Chiến Binh Báo Đen)
Full HD
IMDb: 7.3
134 min

Country: 
Full HDBlade Runner 2049 (Tội Phạm Nhân Bản 2049)

Blade Runner 2049 (Tội Phạm Nhân Bản 2049)

Blade Runner 2049 (Tội Phạm Nhân Bản 2049)
Full HD
IMDb: 8.0
164 min

Country: 
Full HDTerminator Salvation (Kẻ Hủy Diệt 4: Cứu Rỗi)

Terminator Salvation (Kẻ Hủy Diệt 4: Cứu Rỗi)

Terminator Salvation (Kẻ Hủy Diệt 4: Cứu Rỗi)
Full HD
IMDb: 6.5
115 min

Country: 
Full HDThe Terminator (Kẻ Hủy Diệt)

The Terminator (Kẻ Hủy Diệt)

The Terminator (Kẻ Hủy Diệt)
Full HD
IMDb: 8.0
107 min

Country: 
Full HDTerminator 2: Judgment Day (Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét)

Terminator 2: Judgment Day (Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét)

Terminator 2: Judgment Day (Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét)
Full HD
IMDb: 8.5
137 min

Country: 
Full HDTerminator 3: Rise of the Machines (Kẻ Hủy Diệt 3: Người Máy Nổi Loạn)

Terminator 3: Rise of the Machines (Kẻ Hủy Diệt 3: Người Máy Nổi Loạn)

Terminator 3: Rise of the Machines (Kẻ Hủy Diệt 3: Người Máy Nổi Loạn)
Full HD
IMDb: 6.3
109 min

Country: 
Full HDTerminator Genisys (Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys)

Terminator Genisys (Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys)

Terminator Genisys (Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys)
Full HD
IMDb: 6.3
126 min

Country: 
Full HDAnnihilation (Vùng Hủy Diệt)

Annihilation (Vùng Hủy Diệt)

Annihilation (Vùng Hủy Diệt)
Full HD
IMDb: 6.9
115 min

Country: 
Full HDAnon

Anon

Anon
Full HD
IMDb: 6.1
100 min

Country: 
Full HDTeen Titans: The Judas Contract (Teen Titans: Khế ước Judas)

Teen Titans: The Judas Contract (Teen Titans: Khế ước Judas)

Teen Titans: The Judas Contract (Teen Titans: Khế ước Judas)
Full HD
IMDb: 7.0
84 min

Country: 
Full HDResident Evil (Vùng Đất Quỷ Dữ)

Resident Evil (Vùng Đất Quỷ Dữ)

Resident Evil (Vùng Đất Quỷ Dữ)
Full HD
IMDb: 6.7
100 min

Country: 
Full HDResident Evil: Apocalypse (Vùng Đất Quỷ Dữ 2: Khải Huyền)

Resident Evil: Apocalypse (Vùng Đất Quỷ Dữ 2: Khải Huyền)

Resident Evil: Apocalypse (Vùng Đất Quỷ Dữ 2: Khải Huyền)
Full HD
IMDb: 6.2
94 min

Country: 
Full HDResident Evil: Extinction (Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt)

Resident Evil: Extinction (Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt)

Resident Evil: Extinction (Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt)
Full HD
IMDb: 6.3
94 min

Country: 
Full HDResident Evil: Afterlife (Vùng Đất Quỷ Dữ 4: Kiếp Sau)

Resident Evil: Afterlife (Vùng Đất Quỷ Dữ 4: Kiếp Sau)

Resident Evil: Afterlife (Vùng Đất Quỷ Dữ 4: Kiếp Sau)
Full HD
IMDb: 5.8
96 min

Country: 
Full HDResident Evil: Retribution (Vùng Đất Quỷ Dữ 5: Báo Thù)

Resident Evil: Retribution (Vùng Đất Quỷ Dữ 5: Báo Thù)

Resident Evil: Retribution (Vùng Đất Quỷ Dữ 5: Báo Thù)
Full HD
IMDb: 5.4
95 min

Country: 
Full HDResident Evil: The Final Chapter (Vùng Đất Quỷ Dữ 6: Hồi Cuối)

Resident Evil: The Final Chapter (Vùng Đất Quỷ Dữ 6: Hồi Cuối)

Resident Evil: The Final Chapter (Vùng Đất Quỷ Dữ 6: Hồi Cuối)
Full HD
IMDb: 5.5
107 min

Full HDResident Evil: Degeneration (Vùng Đất Quỷ Dữ: Phát Tác)

Resident Evil: Degeneration (Vùng Đất Quỷ Dữ: Phát Tác)

Resident Evil: Degeneration (Vùng Đất Quỷ Dữ: Phát Tác)
Full HD
IMDb: 6.5
98 min

Country: 
Full HDResident Evil: Vendetta (Vùng Đất Quỷ Dữ: Nợ Máu)

Resident Evil: Vendetta (Vùng Đất Quỷ Dữ: Nợ Máu)

Resident Evil: Vendetta (Vùng Đất Quỷ Dữ: Nợ Máu)
Full HD
IMDb: 6.3
97 min

Country: 
Full HDLogan (Trận Chiến Cuối Cùng)

Logan (Trận Chiến Cuối Cùng)

Logan (Trận Chiến Cuối Cùng)
Full HD
IMDb: 8.1
137 min

Country: 
Full HDGuardians of the Galaxy Vol. 2 (Vệ Binh Giải Ngân Hà 2)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Vệ Binh Giải Ngân Hà 2)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Vệ Binh Giải Ngân Hà 2)
Full HD
IMDb: 7.6
136 min

Country: 
Full HDTransformers: Age of Extinction (Robot Đại Chiến 4: Kỷ Nguyên Huỷ Diệt)

Transformers: Age of Extinction (Robot Đại Chiến 4: Kỷ Nguyên Huỷ Diệt)

Transformers: Age of Extinction (Robot Đại Chiến 4: Kỷ Nguyên Huỷ Diệt)
Full HD
IMDb: 5.6
165 min

Country: 
Full HDThe Mist ( Quái Vật Sương Mù)

The Mist ( Quái Vật Sương Mù)

The Mist ( Quái Vật Sương Mù)
Full HD
IMDb: 7.1
126 min

Country: 
Full HDKingsglaive: Final Fantasy XV (Final Fantasy XV: Đội Vệ Binh Tinh Nhuệ)

Kingsglaive: Final Fantasy XV (Final Fantasy XV: Đội Vệ Binh Tinh Nhuệ)

Kingsglaive: Final Fantasy XV (Final Fantasy XV: Đội Vệ Binh Tinh Nhuệ)
Full HD
IMDb: 6.8
110 min

Country: 
Full HDX-Men (Dị Nhân)

X-Men (Dị Nhân)

X-Men (Dị Nhân)
Full HD
IMDb: 7.4
104 min

Country: 
Full HDX2: X-Men United (Dị Nhân 2)

X2: X-Men United (Dị Nhân 2)

X2: X-Men United (Dị Nhân 2)
Full HD
IMDb: 7.4
134 min

Country: 
Full HDX-Men: The Last Stand (Dị Nhân 3: Phán Xét Cuối Cùng)

X-Men: The Last Stand (Dị Nhân 3: Phán Xét Cuối Cùng)

X-Men: The Last Stand (Dị Nhân 3: Phán Xét Cuối Cùng)
Full HD
IMDb: 6.7
104 min

Country: 
Full HDX-Men Origins: Wolverine (Dị Nhân 4: Nguồn Gốc Người Sói)

X-Men Origins: Wolverine (Dị Nhân 4: Nguồn Gốc Người Sói)

X-Men Origins: Wolverine (Dị Nhân 4: Nguồn Gốc Người Sói)
Full HD
IMDb: 6.6
107 min

Country: 
Full HDX-Men: First Class (Dị Nhân 5: Thế Hệ Đầu Tiên)

X-Men: First Class (Dị Nhân 5: Thế Hệ Đầu Tiên)

X-Men: First Class (Dị Nhân 5: Thế Hệ Đầu Tiên)
Full HD
IMDb: 7.7
131 min

Country: 
Full HDX-Men: Days of Future Past (Dị Nhân 6: Ngày Cũ Của Tương Lai)

X-Men: Days of Future Past (Dị Nhân 6: Ngày Cũ Của Tương Lai)

X-Men: Days of Future Past (Dị Nhân 6: Ngày Cũ Của Tương Lai)
Full HD
IMDb: 8.0
132 min

Country: 
Full HDX-Men: Apocalypse (Dị Nhân 7: Cuộc Chiến Chống Apocalypse)

X-Men: Apocalypse (Dị Nhân 7: Cuộc Chiến Chống Apocalypse)

X-Men: Apocalypse (Dị Nhân 7: Cuộc Chiến Chống Apocalypse)
Full HD
IMDb: 6.9
144 min

Country: 
Full HDIron Man (Người Sắt)

Iron Man (Người Sắt)

Iron Man (Người Sắt)
Full HD
IMDb: 7.9
126 min

Country: 
Full HDIron Man 2 (Người Sắt 2)

Iron Man 2 (Người Sắt 2)

Iron Man 2 (Người Sắt 2)
Full HD
IMDb: 7.0
124 min

Country: 
Full HDIron Man 3 (Người Sắt 3)

Iron Man 3 (Người Sắt 3)

Iron Man 3 (Người Sắt 3)
Full HD
IMDb: 7.2
130 min

Country: