Science fiction Movies
Full HDRiddick (Riddick 3: Thống Lĩnh Bóng Tối)

Riddick (Riddick 3: Thống Lĩnh Bóng Tối)

Riddick (Riddick 3: Thống Lĩnh Bóng Tối)
Full HD
IMDb: 6.4
119 min

Country: 
Full HDThe Perfect Weapon (Vũ Khí Tối Thượng)

The Perfect Weapon (Vũ Khí Tối Thượng)

The Perfect Weapon (Vũ Khí Tối Thượng)
Full HD
IMDb: 3.1
88 min

Country: 
Full HDThe Butterfly Effect 3: Revelations ( Hiệu Ứng Cánh Bướm 3: Tiết Lộ)

The Butterfly Effect 3: Revelations ( Hiệu Ứng Cánh Bướm 3: Tiết Lộ)

The Butterfly Effect 3: Revelations ( Hiệu Ứng Cánh Bướm 3: Tiết Lộ)
Full HD
IMDb: 5.6
90 min

Country: 
Full HDElektra (Sát Thủ Elektra)

Elektra (Sát Thủ Elektra)

Elektra (Sát Thủ Elektra)
Full HD
IMDb: 4.7
97 min

Country: 
Full HDGuardians Of The Night ( Những Vệ Binh Bóng Đêm)

Guardians Of The Night ( Những Vệ Binh Bóng Đêm)

Guardians Of The Night ( Những Vệ Binh Bóng Đêm)
Full HD
IMDb: 4.2
97 min

Country: 
Full HD2001: A Space Odyssey (Chuyến Du Hành Không Gian)

2001: A Space Odyssey (Chuyến Du Hành Không Gian)

2001: A Space Odyssey (Chuyến Du Hành Không Gian)
Full HD
IMDb: 8.3
149 min

Country: 
Full HDTime Trap (Bẫy Thời Gian)

Time Trap (Bẫy Thời Gian)

Time Trap (Bẫy Thời Gian)
Full HD
IMDb: 6.5
87 min

Country: 
Full HDValerian and the City of a Thousand Planets (Valerian Và Thành Phố Ngàn Hành Tinh)

Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian Và Thành Phố Ngàn Hành Tinh)

Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian Và Thành Phố Ngàn Hành Tinh)
Full HD
IMDb: 6.5
136 min

Full HDRevolt ( Cuộc Trỗi Dậy)

Revolt ( Cuộc Trỗi Dậy)

Revolt ( Cuộc Trỗi Dậy)
Full HD
IMDb: 5.2
87 min

Country: 
Full HDGeostorm (Siêu Bão Địa Cầu)

Geostorm (Siêu Bão Địa Cầu)

Geostorm (Siêu Bão Địa Cầu)
Full HD
IMDb: 5.3
109 min

Country: 
Full HDAnt-Man and the Wasp (Người Kiến và Chiến Binh Ong)

Ant-Man and the Wasp (Người Kiến và Chiến Binh Ong)

Ant-Man and the Wasp (Người Kiến và Chiến Binh Ong)
Full HD
IMDb: 7.1
118 min

Country: 
Full HDTau

Tau

Tau
Full HD
IMDb: 5.8
97 min

Country: 
Full HDThe Butterfly Effect ( Hiệu Ứng Cánh Bướm)

The Butterfly Effect ( Hiệu Ứng Cánh Bướm)

The Butterfly Effect ( Hiệu Ứng Cánh Bướm)
Full HD
IMDb: 7.6
113 min

Country: 
Full HDHotel Artemis (Khách Sạn Tội Phạm)

Hotel Artemis (Khách Sạn Tội Phạm)

Hotel Artemis (Khách Sạn Tội Phạm)
Full HD
IMDb: 6.1
94 min

Country: 
Full HDThe Chronicles of Riddick (Riddick 2: Biên Niên Sử Của Riddick)

The Chronicles of Riddick (Riddick 2: Biên Niên Sử Của Riddick)

The Chronicles of Riddick (Riddick 2: Biên Niên Sử Của Riddick)
Full HD
IMDb: 6.7
119 min

Country: 
Full HDRiddick (Riddick 3: Thống Lĩnh Bóng Tối)

Riddick (Riddick 3: Thống Lĩnh Bóng Tối)

Riddick (Riddick 3: Thống Lĩnh Bóng Tối)
Full HD
IMDb: 6.4
119 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode II – Attack of the Clones (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 2: Cuộc Tấn Công Của Người Vô Tính)

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 2: Cuộc Tấn Công Của Người Vô Tính)

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 2: Cuộc Tấn Công Của Người Vô Tính)
Full HD
IMDb: 6.5
142 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode I – The Phantom Menace (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 1: Hiểm Họa Bóng Ma)

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 1: Hiểm Họa Bóng Ma)

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 1: Hiểm Họa Bóng Ma)
Full HD
IMDb: 6.5
136 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode III – Revenge of the Sith (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 3: Sự Trả Thù Của Người Sith)

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 3: Sự Trả Thù Của Người Sith)

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 3: Sự Trả Thù Của Người Sith)
Full HD
IMDb: 7.5
140 min

Country: 
Full HDJustice League: The New Frontier ( Liên Minh Công Lý: Biên Giới Mới)

Justice League: The New Frontier ( Liên Minh Công Lý: Biên Giới Mới)

Justice League: The New Frontier ( Liên Minh Công Lý: Biên Giới Mới)
Full HD
IMDb: 7.0
75 min

Country: 
Full HDEnter Nowhere

Enter Nowhere

Enter Nowhere
Full HD
IMDb: 6.5
90 min

Country: 
Full HDMad Max: Fury Road (Max Điên: Con Đường Tử Thần)

Mad Max: Fury Road (Max Điên: Con Đường Tử Thần)

Mad Max: Fury Road (Max Điên: Con Đường Tử Thần)
Full HD
IMDb: 8.1
120 min

Full HDRoboCop 1 (Cảnh Sát Người Máy 1)

RoboCop 1 (Cảnh Sát Người Máy 1)

RoboCop 1 (Cảnh Sát Người Máy 1)
Full HD
IMDb: 7.5
102 min

Country: 
Full HDRoboCop 2 (Cảnh Sát Người Máy 2)

RoboCop 2 (Cảnh Sát Người Máy 2)

RoboCop 2 (Cảnh Sát Người Máy 2)
Full HD
IMDb: 5.8
117 min

Country: 
Full HDRoboCop 3 (Cảnh Sát Người Máy 3)

RoboCop 3 (Cảnh Sát Người Máy 3)

RoboCop 3 (Cảnh Sát Người Máy 3)
Full HD
IMDb: 4.1
104 min

Country: 
Full HDRoboCop (Cảnh Sát Người Máy)

RoboCop (Cảnh Sát Người Máy)

RoboCop (Cảnh Sát Người Máy)
Full HD
IMDb: 6.1
117 min

Country: 
Full HDDistrict 9 (Khu Vực 9)

District 9 (Khu Vực 9)

District 9 (Khu Vực 9)
Full HD
IMDb: 7.9
112 min

Full HDAliens (Quái Vật Không Gian 2)

Aliens (Quái Vật Không Gian 2)

Aliens (Quái Vật Không Gian 2)
Full HD
IMDb: 8.3
137 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode VII – The Force Awakens (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 7: Thần Lực Thức Tỉnh)

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 7: Thần Lực Thức Tỉnh)

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 7: Thần Lực Thức Tỉnh)
Full HD
IMDb: 7.9
138 min

Country: 
Full HDHer (Hạnh Phúc Ảo)

Her (Hạnh Phúc Ảo)

Her (Hạnh Phúc Ảo)
Full HD
IMDb: 8.0
126 min

Country: 
Full HDStar Trek Beyond (Du Hành Giữa Các Vì Sao: Không Giới Hạn)

Star Trek Beyond (Du Hành Giữa Các Vì Sao: Không Giới Hạn)

Star Trek Beyond (Du Hành Giữa Các Vì Sao: Không Giới Hạn)
Full HD
IMDb: 7.1
122 min

Full HDStar Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 5: Đế Chế Phản Công)

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 5: Đế Chế Phản Công)

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 5: Đế Chế Phản Công)
Full HD
IMDb: 8.7
124 min

Country: 
Full HDVampire Hunter D: Bloodlust (Thợ Săn Ma Cà Rồng: Khát Máu)

Vampire Hunter D: Bloodlust (Thợ Săn Ma Cà Rồng: Khát Máu)

Vampire Hunter D: Bloodlust (Thợ Săn Ma Cà Rồng: Khát Máu)
Full HD
IMDb: 7.7
103 min

Country: 
Full HDStar Wars: Episode VI – Return of the Jedi (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 6: Sự Trở Lại Của Jedi)

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 6: Sự Trở Lại Của Jedi)

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 6: Sự Trở Lại Của Jedi)
Full HD
IMDb: 8.3
131 min

Country: 
Full HDPlanet of the Apes (Hành Tinh Khỉ)

Planet of the Apes (Hành Tinh Khỉ)

Planet of the Apes (Hành Tinh Khỉ)
Full HD
IMDb: 8.0
112 min

Country: 
Full HDEternal Sunshine of the Spotless Mind ( Ký Ức Tình Yêu)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind ( Ký Ức Tình Yêu)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind ( Ký Ức Tình Yêu)
Full HD
IMDb: 8.3
108 min

Country: 
Full HDThe Thing from Another World

The Thing from Another World

The Thing from Another World
Full HD
IMDb: 7.1
87 min

Country: 
Full HDThe Abyss (Vực Thẳm)

The Abyss (Vực Thẳm)

The Abyss (Vực Thẳm)
Full HD
IMDb: 7.6
171 min

Country: 
Full HDThe Transformers: The Movie (Rô-bốt đại chiến)

The Transformers: The Movie (Rô-bốt đại chiến)

The Transformers: The Movie (Rô-bốt đại chiến)
Full HD
IMDb: 7.3
84 min

Country: 
Full HDDark City (Thành Phố Bóng Đêm)

Dark City (Thành Phố Bóng Đêm)

Dark City (Thành Phố Bóng Đêm)
Full HD
IMDb: 7.6
100 min

Country: