Turn off light Favorite Comments () Report

Terminator Salvation

Thời lượng: 115 min

Chất lượng: Full HD

Năm phát hành:

IMDb: 6.5

Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation
Terminator Salvation